MITOTE

Uspostavljanje ravnoteže

Uspostavljanje ravnoteže

Mitota – neharmonično stanje uma i tehnike za njegovo razbistravanje.

 

uspostavljanje ravnoteze

Sve oko tebe svakodnevno se mijenja.

Ti sam, u stalnom si pokretu. Ako na tom putu pratiš svoje osjećaje, tvoje duhovno i fizičko tijelo biće u harmoniji, zračićeš životnom radošću.

U suprotnom, zanemariš li svoj osjećaj, taj nepogrešivi unutrašnji indikator, kad-tad doći ćeš u sukob sa samim sobom, a odmah zatim i sa okolinom.

Tvoj put pretvoriće se u stalnu borbu na svim nivoima i u toj borbi vidjećeš jedini način da se vratiš u ravnotežu. Borba će postati tvoj način života, a da to i ne primijetiš.

Teme koje se bave uspostavljanjem ravnoteže bez borbe, nazvao sam jednim imenom – Mitote. Mitote preispituju osnovne društvene, urbane, edukativne, kulturne i ekonomske obrasce ponašanja istovremeno pružajući niz rješenja. A rješenja leže u zakonima prirode a ne u zakonskim aktima, u srcu a ne u mozgu, u empatiji a ne u ekonomiji.

Usklađivati sebe sa prirodom, a ne prirodu po sebi, gajiti ljubav a ne logiku, misliti kroz zajedništvo a ne kroz ličnu računicu – takva djelovanja čine sretno i zadovoljno društvo kroz čitavu njegovu strukturu i stvaraju jedinstvo a ne odvojenost.

Mitota je indijanska riječ koja, u samo šest slova, izražava neharmonično stanje uma i tehnike za njegovo razbistravanje.

Svi se u jednom trenutku svog života nađemo u neharmoničnom stanju uma. Neko čak većinu svog vijeka provede u svakodnevnim nesuglasicama. Razbistravanje nastupa uspostavljanjem balansa baze i kiseline, plusa i minusa, duha i materije, riječi i djela, jina i jana…

Usvajanjem, a ne osvajanjem stvaramo u mir i harmoniju.

Vrijeme je za bistrenje.

Vrijeme je za Mitotu.