knjige-pedja-vujovic-cover

Moje knjige

Kad sam radio na izdavanju svoje prve knjige, nisam znao zašto to radim, zašto već ispisane riječi hoću da uobličim u knjigu. Već kod izdavanja druge knjige, shvatio sam da se na taj način želim povezati sa drugim ljudima. Kod treće knjige postalo mi je jasno da, povezujući sa sa drugima, povezujem i sa samim sobom. Nastavio sam raditi na čišćenju duše i na razvoju vlastite svijesti koja po zakonu spojenih posuda, razvija i kolektivnu svijest…

Radi toga odaberi fotografije u Fototerapiji, a onda pohitaj na jedini istinski rad u svom

životu – rad na sebi. Bavi se svojom vlastitom knjigom, ispisuj svoj život svojom rukom.

fototerapija-knjiga

Fototerapija

Knjiga u kojoj se kroz vezu fotografije i kratke forme teksta, misli vode u sadržaj sačinjen od finih emocija.Fototerapija ima moć da trenutno promijeni tok  misli, skreće misli sa agresivnih tema, što je čini ljekovitom.

Knjiga Fototerapija je preteča metode koja koja jača intuiciju i mijenja navike. Fotografija i misao ovdije su spojeni u jasnu poruku.

“A da nemam vid, ni sluh, ni čula?

Prati-svoje-osjecaje-slusaj-svoje-tijelo

PRATI SVOJE OSJEĆAJE, SLUŠAJ SVOJE TIJELO

Ovu knjigu, upustva za samoizlječenje, napisao sam zajedno sa vama za sve nas. U njoj su sažete stvari koje su meni, mojim prijateljima, rodbini, djeci i poznanicima promijenile život.

Sivo je postalo zeleno.

https://atma.hr/prati-svoje-osjecaje-slusaj-svoje-tijelo/

https://atma.hr/kapitalizam-je-autoimuna-bolest-koja-gusi-empatiju/

AArhus-37-5550

ÅRHUS 37 DANMARK

Moj doživljaj danskog grada Arhusa iskazan kroz fotografiju i misli koje su se pojavile dok sam boravio u Danskoj

http://www.refoto.rs/vujovic-peda-knjiga-aarhus-37-denmark/

RENDER-ugao-gledanja-300dpi

UGAO GLEDANJA

Knjiga o različitim uglovima gledanja.

Naša mudrost zavisi od broja uglova iz kojih posmatramo sebe i okolinu.

Arte – Aktuelno :: Predrag Vujović: Ugao gledanja

ugao gledanja

Kisa-pocetnica

KIŠA POČETNICA

Ako želiš da čistiš dušu, poezija “Kiše početnice” može da ti pomogne.

Raskrinkavanja

RASKRINKAVANJA

Raskrinkavanja društvenog sistema koji struže čistu dječiju misao i pretvara je u konfuznu misao odraslog čovjeka.

Bestseller

BESTSELER

Život se stalno iznova mijenja, teče. Mi rastemo, živimo, pamtimo, zaboravljamo, nastavljamo…Uz pomomoć ovog romana pokušao sam shvatiti samoga sebe i ljude oko sebe. Dok sam ga pisao, ponovo sam prošao kroz protekle godine i vidio ih na nov način.

I opet mi je bilo uzbudljivo