MITOTE

Širina, visina, dubina

Širina, visina, dubina

Isključivost, ograničenost, zatvorenost i krutost,

lijepe se za ego povećavajući njegovu masu.

 

 

Ostrašćen prolazom

ka odškrinutom beskraju

osvrnem se na tren

i vidim glave

pognute u tkanje

vlastitih amova

 

Ali širine me vuku

i ja im se puštam

Jer to je jedino

što mogu da učinim

 

I za sebe

I za tkače