MITOTE

Razvoj

Razvoj

Život se mijenja svakodnevno.

 

 

Život se mijenja svakodnevno.

Stara fasada otpada, guli se, ti zabijaš nove ankere, dograđuješ…

Nešto se ruši, ti zidaš ponovo; otkrivaš novo, zaboravljaš staro.

Povremeno staneš,

pogledaš u temelje,

i vidiš kako se armirana konstrukcija tvoje osnove spaja sa fluidom tvog novog duha, duha u promjeni.

 

I osjetiš kako rasteš.