MITOTE

Na raskršću

Na raskršću

Vođenje ljubavi na javnom mjestu zakonom je zabranjeno.

Pražnjenje bešike takođe.

Spavanje isto tako.

 

 

Na nekim javnim površinama, zabranjeno je uzimati hranu i piće.

Jedina fiziološka potreba koju je još uvijek dozvoljeno činiti svuda u javnosti je disanje.

Srećom, javna mjesta nisu osvojila svu prirodu. Ali ako se javna mjesta i zakoni uskoro ne usklade sa prirodom, priroda će osvojiti sva javna mjesta.

I ukinuti zakone.