MITOTE

Bolovanje

Bolovanje

Svaki dan upoznam nekoliko novih ljudi. To se samo tako kaže-upoznam, u stvari ja samo malo popričam s njima što je daleko od upoznavanja.

 

I to uopšte nisu novi ljudi, oni su davno napravljeni, otprilike kad i ja-tu negdje, ali i to se samo tako kaže-novi ljudi. Dosta toga se samo tako kaže, onako, bez veze.

I upoznajući te nove ljude, ovdje u Danskoj, a i uopšte bilo gdje, primjetim da je dosta njih na bolovanju. Boluju na razne načine, iz raznih razloga. Mislim, to se samo tako kaže, to da boluju iz raznih razloga, jer oni istinski boluju samo iz jednog razloga -ne rade ono što vole. Idu na posao, imaju radno vrijeme, obavljaju zadate dužnosti, zarađuju pare, ali, umeđuvremenu im se smučilo to beskonačno radno vrijeme koje izgleda sve duže i duže. Zato su sad na bolovanju. I to bolovanje im je prilika da počnu raditi ono što vole, da saznaju koji je to posao, da uđu u ljubav – ako tu pauzu shvate kao šansu, a ne kao predah u kojem treba da uhvate vazduh.