knjige_pedja vujovic

Moje knjige

Kad sam radio na izdavanju svoje prve knjige, nisam znao zašto to radim, zašto već ispisane riječi hoću da uobličim u knjigu. Već kod izdavanja druge knjige, shvatio sam da se na taj način želim povezati sa drugim ljudima. Kod treće knjige postalo mi je jasno da, povezujući sa sa drugima, povezujem i sa samim sobom. Nastavio sam raditi na čišćenju duše i na razvoju vlastite svijesti koja po zakonu spojenih posuda, razvija i kolektivnu svijest…

Radi toga odaberi fotografije u Fototerapiji, a onda pohitaj na jedini istinski rad u svom

životu – rad na sebi. Bavi se svojom vlastitom knjigom, ispisuj svoj život svojom rukom.

knjige_pedja vujovic

Moje knjige

Kad sam radio na izdavanju svoje prve knjige, nisam znao zašto to radim, zašto već ispisane riječi hoću da uobličim u knjigu. Već kod izdavanja druge knjige, shvatio sam da se na taj način želim povezati sa drugim ljudima.

knjige_pedja vujovic

Moje knjige

Kad sam radio na izdavanju svoje prve knjige, nisam znao zašto to radim, zašto već ispisane riječi hoću da uobličim u knjigu. Već kod izdavanja druge knjige, shvatio sam da se na taj način želim povezati sa drugim ljudima. Kod treće knjige postalo mi je jasno da, povezujući sa sa drugima, povezujem i sa samim sobom. Nastavio sam raditi na čišćenju duše i na razvoju vlastite svijesti koja po zakonu spojenih posuda, razvija i kolektivnu svijest…

Radi toga odaberi fotografije u Fototerapiji, a onda pohitaj na jedini istinski rad u svom

životu – rad na sebi. Bavi se svojom vlastitom knjigom, ispisuj svoj život svojom rukom.

Fototerapija

Knjiga u kojoj se kroz vezu fotografije i kratke forme teksta, misli vode u sadržaj sačinjen od finih emocija.Fototerapija ima moć da trenutno promijeni tok  misli, skreće misli sa agresivnih tema, što je čini ljekovitom.

Knjiga Fototerapija je preteča metode koja koja jača intuiciju i mijenja navike. Fotografija i misao ovdije su spojeni u jasnu poruku.

“A da nemam vid, ni sluh, ni čula?

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’1′]

PRELISTAJ KNJIGU

fototerapija_knjiga

Fototerapija

Knjiga u kojoj se kroz vezu fotografije i kratke forme teksta, misli vode u sadržaj sačinjen od finih emocija.Fototerapija ima moć da trenutno promijeni tok  misli, skreće misli sa agresivnih tema, što je čini ljekovitom.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
fototerapija_knjiga
fototerapija_knjiga

Fototerapija

Knjiga u kojoj se kroz vezu fotografije i kratke forme teksta, misli vode u sadržaj sačinjen od finih emocija.Fototerapija ima moć da trenutno promijeni tok  misli, skreće misli sa agresivnih tema, što je čini ljekovitom.

Knjiga Fototerapija je preteča metode koja koja jača intuiciju i mijenja navike. Fotografija i misao ovdije su spojeni u jasnu poruku.

“A da nemam vid, ni sluh, ni čula?

Šta bi tad bila moja stvarnost?

Misao?”

http://www.refoto.rs/fototerapija-odlomci-iz-knjige/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’1′]

PRELISTAJ KNJIGU

Prati svoje osjecaje, slusaj svoje tijelo

PRATI SVOJE OSJEĆAJE, SLUŠAJ SVOJE TIJELO

Ovu knjigu, upustva za samoizlječenje, napisao sam zajedno sa vama za sve nas. U njoj su sažete stvari koje su meni, mojim prijateljima, rodbini, djeci i poznanicima promijenile život.

Sivo je postalo zeleno.

https://atma.hr/prati-svoje-osjecaje-slusaj-svoje-tijelo/

https://atma.hr/kapitalizam-je-autoimuna-bolest-koja-gusi-empatiju/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’2′]

PRELISTAJ KNJIGU

Prati svoje osjecaje, slusaj svoje tijelo

PRATI SVOJE OSJEĆAJE, SLUŠAJ SVOJE TIJELO

Ovu knjigu, upustva za samoizlječenje, napisao sam zajedno sa vama za sve nas. U njoj su sažete stvari koje su meni, mojim prijateljima, rodbini, djeci i poznanicima promijenile život.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
Prati svoje osjecaje, slusaj svoje tijelo

PRATI SVOJE OSJEĆAJE, SLUŠAJ SVOJE TIJELO

Ovu knjigu, upustva za samoizlječenje, napisao sam zajedno sa vama za sve nas. U njoj su sažete stvari koje su meni, mojim prijateljima, rodbini, djeci i poznanicima promijenile život.

Sivo je postalo zeleno.

https://atma.hr/prati-svoje-osjecaje-slusaj-svoje-tijelo/

https://atma.hr/kapitalizam-je-autoimuna-bolest-koja-gusi-empatiju/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’2′]

PRELISTAJ KNJIGU

ÅRHUS 37 DANMARK

Moj doživljaj danskog grada Arhusa iskazan kroz fotografiju i misli koje su se pojavile dok sam boravio u Danskoj

http://www.refoto.rs/vujovic-peda-knjiga-aarhus-37-denmark/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’3′]

PRELISTAJ KNJIGU

AArhus 37_5550

ÅRHUS 37 DANMARK

Moj doživljaj danskog grada Arhusa iskazan kroz fotografiju i misli koje su se pojavile dok sam boravio u Danskoj

http://www.refoto.rs/vujovic-peda-knjiga-aarhus-37-denmark/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
AArhus 37_5550
AArhus 37_5550

ÅRHUS 37 DANMARK

Moj doživljaj danskog grada Arhusa iskazan kroz fotografiju i misli koje su se pojavile dok sam boravio u Danskoj

http://www.refoto.rs/vujovic-peda-knjiga-aarhus-37-denmark/

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’3′]

PRELISTAJ KNJIGU

RENDER_ugao gledanja_300dpi

UGAO GLEDANJA

Knjiga o različitim uglovima gledanja.

Naša mudrost zavisi od broja uglova iz kojih posmatramo sebe i okolinu.

Arte – Aktuelno :: Predrag Vujović: Ugao gledanja

ugao gledanja

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’4′]

PRELISTAJ KNJIGU

RENDER_ugao gledanja_300dpi

UGAO GLEDANJA

Knjiga o različitim uglovima gledanja.

Naša mudrost zavisi od broja uglova iz kojih posmatramo sebe i okolinu.

Arte – Aktuelno :: Predrag Vujović: Ugao gledanja

ugao gledanja

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
RENDER_ugao gledanja_300dpi

UGAO GLEDANJA

Knjiga o različitim uglovima gledanja.

Naša mudrost zavisi od broja uglova iz kojih posmatramo sebe i okolinu.

Arte – Aktuelno :: Predrag Vujović: Ugao gledanja

ugao gledanja

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’4′]

PRELISTAJ KNJIGU

KIŠA POČETNICA

Ako želiš da čistiš dušu, poezija “Kiše početnice” može da ti pomogne.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’5′]

PRELISTAJ KNJIGU

Kisa pocetnica

KIŠA POČETNICA

Ako želiš da čistiš dušu, poezija “Kiše početnice” može da ti pomogne.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
Kisa pocetnica
Kisa pocetnica

KIŠA POČETNICA

Ako želiš da čistiš dušu, poezija “Kiše početnice” može da ti pomogne.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’5′]

PRELISTAJ KNJIGU

Raskrinkavanja

RASKRINKAVANJA

Raskrinkavanja društvenog sistema koji struže čistu dječiju misao i pretvara je u konfuznu misao odraslog čovjeka.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’6′]

PRELISTAJ KNJIGU

Raskrinkavanja

RASKRINKAVANJA

Raskrinkavanja društvenog sistema koji struže čistu dječiju misao i pretvara je u konfuznu misao odraslog čovjeka.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
Raskrinkavanja

RASKRINKAVANJA

Raskrinkavanja društvenog sistema koji struže čistu dječiju misao i pretvara je u konfuznu misao odraslog čovjeka.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’6′]

PRELISTAJ KNJIGU

BESTSELER

Život se stalno iznova mijenja, teče. Mi rastemo, živimo, pamtimo, zaboravljamo, nastavljamo…Uz pomomoć ovog romana pokušao sam shvatiti samoga sebe i ljude oko sebe. Dok sam ga pisao, ponovo sam prošao kroz protekle godine i vidio ih na nov način.

I opet mi je bilo uzbudljivo

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’7′]

PRELISTAJ KNJIGU

Bestseller

BESTSELER

Život se stalno iznova mijenja, teče. Mi rastemo, živimo, pamtimo, zaboravljamo, nastavljamo…Uz pomomoć ovog romana pokušao sam shvatiti samoga sebe i ljude oko sebe.

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]
Bestseller
Bestseller

BESTSELER

Život se stalno iznova mijenja, teče. Mi rastemo, živimo, pamtimo, zaboravljamo, nastavljamo…Uz pomomoć ovog romana pokušao sam shvatiti samoga sebe i ljude oko sebe. Dok sam ga pisao, ponovo sam prošao kroz protekle godine i vidio ih na nov način.

I opet mi je bilo uzbudljivo

[button size=“small“ target=“_blank“ hover_type=“default“ text=“KUPI KNJIGU“ link=“https://www.pjphototherapy.com/sr/kontakt/“ hover_color=“#ffffff“ background_color=“#494949″ icon_color=“#ffffff“ color=“#ffffff“ hover_background_color=“#282828″ border_color=“#dd9933″]

[real3dflipbook id=’7′]

PRELISTAJ KNJIGU

Posvećen sam životu koji nije razdvojen na posao i na slobodno vrijeme, već predstavlja kontinuitet slobodnog izraza. Dajem sve od sebe, ali dajem i sebi…

Polako izrastam u pravog čovjeka.

A svaki pravi čovjek ima svoju misiju. Moja misija je da kroz svoj rast aktiviram u sebi neograničene mogućnosti ljubavi i posijem ih u tvojoj bašti.

neprimjetno gradi našu ličnost bez prisustva svijesti.
Zbog velikog uticaja spoljašnosti, naša podvjest često nas povede na put koji nismo birali: bavimo se poslovima koje ne volimo, hranimo loše, ponašamo nedolično, ne volimo sami sebe.

Fototerapija je metoda uz pomoć koje za nepuni minut možeš saznati šta ti kaže intuicija i tako osvjestiti tačke zastoja, osvijestiti upravo ono što te dovodi u neravnotežu. Nakon što locira mjesta na kojima curi energija, metoda Fototerapije ti pomaže da efikasno mijenjaš baš one navike koje te ometaju. Ukoliko takvih navika nemaš Fototerapija će ti dati podršku i potvrdu da pratiš svoje osjećaje.

Tok misli u savremenom životu svakodnevno je prepušten uticajima medija, ekonomije, politike i društvenih zbivanja, a oni imaju svoje kalkulacije koje se ne obaziru na potrebe pojedinačnog bića. Misli koje nastaju su pod velikim uticajem spoljašnosti dovode nas u neravnotežu. Zato je potrebno raditi na svojim mislima, prepoznati ih, osvijestiti i usmjeriti. Upravo na tome radi Fototerapija.

https://atma.hr/fototerapijom-intuitivno-reguliramo-nase-energetske-tokove/
http://www.refoto.rs/fototerapija/

 

fototerapija

psihologije.

Fototerapija nam pomaže da pokrenemo radnje koje regulišu naše energetske tokove.

Fototerapija nas podržava da istrajemo u promjeni navika koje nas koče u razvoju.

Kao što instiktivno stavljamo ruku na bolno mjesto, tako se i pri svojim odlukama možemo osloniti na svoju intuiciju. Osluškujući svoj instikt mi dolazimo do neposrednog shvatanja istine, nakon čega sami sebi možemo razjasniti koje su to mentalne blokade koje nam ne daju naprijed.

Ukoliko takvih blokada nemamo, Fototerapija će nam potvrditi da su naše misli u harmoniji sa našom intuicijom.

Jačanjem i vraćanjem povjerenja u vlastitu snagu, otklanjamo uticaje koji dovode do psihofizičkih zastoja u funkcionisanju organizma..

 

https://atma.hr/fototerapijom-intuitivno-reguliramo-nase-energetske-tokove/

 

http://www.refoto.rs/fototerapija/

 

o fototerapiji

Svakodnevno smo izloženi mentalnim pesticidima koji nas odvajaju od naše prirode a da to i ne primijetimo. Društvena zbivanja kreiraruju nam uvjerenja, navike i misli. Većinu odluka, za koje mislimo da su naše, donosi neko drugi i upravo to je izvor nezadovoljstva, patnje i bolesti.

Ali svaki je čovjek, još pri rođenju, obdaren intuicijom. Svako od nas je, sigurno više puta u životu izgovorio rečenicu: ”Što ne poslušah sebe”. Razvijajući intuiciju razvijamo svoje biće, usklađujemo se sa svojom prirodom i sa prirodom oko sebe. Okolina se iz ”neprijatelja” pretvara u školu iz koje kontinuirano učimo. Vremenom, izvrsno zdravlje i sreća postaju naša svakodnevnica. Razvijamo vještinu uz pomoć koje pesticide transformišemo u prirodno đubrivo.
Fotografije na ovoj stranici imaju praktičnu, upotrebnu vrijednost.

Radi lakšeg razumijevanja objasnio sam i na konkretnom primjeru…Prilikom nastanka jedne od fotografija, stajao sam na plaži držeći aparat na kojem je bio teleobjektiv. U fokusu mi je bila djevojka na stijeni iznad mora.

Stijena se uzdizala nekoliko metara iznad površine vode. Djevojka se premišljala da li da skoči u vodu – taman kad se spremi, odjednom se okrene i odustane. Nakon desetak minuta premišljanja, ipak jeskočila.Neposredno prije nego što će se odvojiti od stijene, škljocnuo sam fotoaparatom. To je bio trenutak njene odluke i nakon prvog skoka izašla je iz vode i nastavila skakati; drugi, treći, četvrti put… svaki put bez razmišljanja.

Ali prije nego što će skočiti prvi put, trebala je donijeti odluku.

Informacija koju ta fotografija nosi je ODLUKA. Djevojci na stijeni, u tom jedinstvenom trenutku, bila je potrebna odluka da uradi to što želi, da skoči. Oko nje, na stijeni bilo je još nekoliko njenih vršnjaka. Neki su uživali u skokovima, neki nisu smjeli skočiti. Nisu donijeli odluku…

Ako odabereš fotografiju sa djevojkom, intuicija ti govori da i ti trebaš donijeti odluku i krenenuti… Koja je to odluka, to svako za sebe najbolje zna: neko treba odlučiti da prestane pušiti, neko da prestane prekomjerno jesti, neko da počne više fizički da se kreće, neko da izbaci ljude koji mu oduzimaju energiju… Svako zna šta je to što je u određenom trenutku aktuelno u njegovom životu i koja je to odluka koju treba donijeti. Samo treba vjerovati u sebe i svoju intuiciju.

Knjiga Fototerapija je preteča metode koja koja jača intuiciju i mijenja navike. Fotografija i misao ovdije su spojeni u jasnu poruku.
“A da nemam vid, ni sluh, ni čula?
Šta bi tad bila moja stvarnost?
Misao?”

http://www.refoto.rs/fototerapija-odlomci-iz-knjige/

[real3dflipbook id=’1′]
PRELISTAJ KNJIGU

Kod treće knjige postalo mi je jasno da, povezujući sa sa drugima, povezujem i sa samim sobom. Nastavio sam raditi na čišćenju duše i na razvoju vlastite svijesti koja po zakonu spojenih posuda, razvija i kolektivnu svijest…
Radi toga odaberi fotografije u Fototerapiji, a onda pohitaj na jedini istinski rad u svom
životu – rad na sebi. Bavi se svojom vlastitom knjigom, ispisuj svoj život svojom rukom.

AArhus 37_5550

Sivo je postalo zeleno.

https://atma.hr/prati-svoje-osjecaje-slusaj-svoje-tijelo/

https://atma.hr/kapitalizam-je-autoimuna-bolest-koja-gusi-empatiju/

[real3dflipbook id=’2′]
PRELISTAJ KNJIGU

AArhus 37_5550

Moj doživljaj danskog grada Arhusa iskazan kroz fotografiju i misli koje su se pojavile dok sam boravio u Danskoj

http://www.refoto.rs/vujovic-peda-knjiga-aarhus-37-denmark/

 
[real3dflipbook id=’3′]
PRELISTAJ KNJIGU

RENDER_ugao gledanja_300dpi

Knjiga o različitim uglovima gledanja.

Naša mudrost zavisi od broja uglova iz kojih posmatramo sebe i okolinu.

Arte – Aktuelno :: Predrag Vujović: Ugao gledanja

ugao gledanja

[real3dflipbook id=’4′]

PRELISTAJ KNJIGU

Kisa pocetnica

Ako želiš da čistiš dušu, poezija “Kiše početnice” može da ti pomogne.

[real3dflipbook id=’5′]
PRELISTAJ KNJIGU

Raskrinkavanja

Raskrinkavanja društvenog sistema koji struže čistu dječiju misao i pretvara je u konfuznu misao odraslog čovjeka.

[real3dflipbook id=’6′]

PRELISTAJ KNJIGU

Bestseller

Dok sam ga pisao, ponovo sam prošao kroz protekle godine i vidio ih na nov način.

I opet mi je bilo uzbudljivo.

[real3dflipbook id=’7′]

 PRELISTAJ KNJIGU

o fototerapiji

Ali svaki je čovjek, još pri rođenju, obdaren intuicijom. Svako od nas je, sigurno više puta u životu izgovorio rečenicu: ”Što ne poslušah sebe”. Razvijajući intuiciju razvijamo svoje biće, usklađujemo se sa svojom prirodom i sa prirodom oko sebe. Okolina se iz ”neprijatelja” pretvara u školu iz koje kontinuirano učimo. Vremenom, izvrsno zdravlje i sreća postaju naša svakodnevnica. Razvijamo vještinu uz pomoć koje pesticide transformišemo u prirodno đubrivo.

Fotografije na ovoj stranici imaju praktičnu, upotrebnu vrijednost.

 

fototerapija

istine, nakon čega sami sebi možemo razjasniti koje su to mentalne blokade koje nam ne daju naprijed.

Ukoliko takvih blokada nemamo, Fototerapija će nam potvrditi da su naše misli u harmoniji sa našom intuicijom.

Jačanjem i vraćanjem povjerenja u vlastitu snagu, otklanjamo uticaje koji dovode do psihofizičkih zastoja u funkcionisanju organizma..

 

https://atma.hr/fototerapijom-intuitivno-reguliramo-nase-energetske-tokove/

 

http://www.refoto.rs/fototerapija/

Stijena se uzdizala nekoliko metara iznad površine vode. Djevojka se premišljala da li da skoči u vodu – taman kad se spremi, odjednom se okrene i odustane. Nakon desetak minuta premišljanja, ipak je skočila. Neposredno prije nego što će se odvojiti od stijene, škljocnuo sam fotoaparatom. To je bio trenutak njene odluke i nakon prvog skoka izašla je iz vode i nastavila skakati; drugi, treći, četvrti put… svaki put bez razmišljanja.

Koja je to odluka, to svako za sebe najbolje zna: neko treba odlučiti da prestane pušiti, neko da prestane prekomjerno jesti, neko da počne više fizički da se kreće, neko da izbaci ljude koji mu oduzimaju energiju… Svako zna šta je to što je u određenom trenutku aktuelno u njegovom životu i koja je to odluka koju treba donijeti. Samo treba vjerovati u sebe i svoju intuiciju.

Nakon što locira mjesta na kojima curi energija, metoda Fototerapije ti pomaže da efikasno mijenjaš baš one navike koje te ometaju. Ukoliko takvih navika nemaš Fototerapija će ti dati podršku i potvrdu da pratiš svoje osjećaje.